Hvem er du? / Hvordan kan jeg hjælpe dig

Du er et menneske med en problemstilling som du mistænker, har oprindelse i underbevidstheden.

Et problem i underbevidstheden kan vise sig på mange forskellige måde.

  • Angst kan være en meget destruktiv lidelse at have, og oplagt at gøre noget ved
  • Vrede eller irritation som ikke er proportionelt til den situation du står i
  • Du har oplevet noget traumatisk, som fx overfald eller voldtægt, som du ønsker forløst
  • Smerter i kroppen. Mange smerter kan skyldes nogle processer i underbevidstheden. Og gennem terapien vil vi opklare hvad der er hvad, og forløse de psykiske årsager der er til smerte
  • Svimmelhed skyldes i nogen tilfælde traumer i underbevidstheden som sindet søger at skærme dig for
  • Hukommelsestab. Nogle gange har vi fortrængt minder der var alt for smertefulde den gang vi oplevede det. Og gennem terapien vil vi ofte kunne finde frem til minderne og kunne forløse det traumatiske.

De eneste krav der er til dig som klient, er at du har viljen til at gå helhjertet ind i processen. Jeg vil under hele sessionen give dig god hjælp og støtte.