Hvad er hypnose

For at forstå hypnose er det vigtigt at forstå forskellen på det bevidste og underbevidste sind.

Det bevidste sind er kendetegnet ved at være målrettet, struktureret men også overfladisk og begrænset i hvor meget information der kan bearbejdes på en gang.

Det underbevidste sind kan bedst forstås ved at tænke på en drøm. Der foregår rigtig mange mystiske ting, de giver ikke helt logisk mening, og dog er der ofte nogle vigtige budskaber hvis du forstår at afkode dem. Det underbevidste sind kan bearbejde mange flere informationer end det bevidste, men det kan være svært at skabe logisk mening ud af det kaotiske drømmelandskab.

Alle dine gamle minder, og specielt smertefulde minder ligger gemt eller fortrængt nede i underbevidstheden. Samt alle de gode og dårlige ting du har lært derfra.

Mange begrænsende overbevisninger ligger dybt gemt i underbevidstheden, og selvom du ikke er klar over det, påvirker det dine valg og handlinger i en ofte negativ retning.

Det svære ved at arbejde med ting i underbevidstheden er, at du kun kan være et sted af gangen. Det ved du sikkert også fra en drøm. Så snart du bevæger dig ned i det underbevidste drømmelandskab, mister du evnen til at arbejde struktureret med de elementer du møder.

Fordelen ved hypnose er, at du som klient kan være nede i det underbevidste sind, møde de dybereliggende elementer af dit eget sind, mens terapeuten guider dig og hjælper dig med at strukturere de ændringer du ønsker skal ske.