Fordomme om hypnose

Ikke alle kan hypnotiseres

  • I min erfaring kan alle, der har viljen til at gå ind i processen få noget godt ud af det. Der er dog store forskelle på hvor dybt den enkelte klient går, og hvor intense oplevelser der kommer ud af det. Så længe viljen til at gå ind i processen er der, vil vi kunne arbejde terapeutisk.

Jeg kan blive hypnotiseret til at gøre ting jeg ikke vil

  • Hypnoterapi vil hele vejen igennem være et samarbejde, hvor du vil blive spurgt om tilladelse hver gang vi skal til at starte en ny proces i terapien.